LSA International

LSA_828.jpg

 

LSA International är en Londonbaserad designstudio som specialiserat sig på modernt handgjort glas. Vår am-bition är att med skickligt hantverk skapa genomtänkt, genomtänkt design med egenvärde. Janusz Lubkowski var med och grundade LSA International i 1960-talets London under en period av kulturell och social föränd-ring. Hans tro på en mångfald av idéer och passion för modern design säkerställde att företaget blomstrade.

Vår designprocess är inspirerad av hur människor lever. Ett hållbart förhållningssätt som går bortom form och funktion för att skapa något genomtänkt, något av egenvärde.

https://www.lsa-international.com/